Oferta Personalitzada

Per a determinats nivells de consum, es pot sol·licitar una oferta personalitzada. Això ho pot realitzar emplenant el següent model de sol·licitud d’oferta en format PDF editable i enviar-ho per fax o e-mail.

DADES DEL CLIENT

Nom/Raó Social (obligatori)

NIF/CIF (obligatori)

CNAE

Domicili (obligatori)

Localitat (obligatori)

CP (obligatori)

Província (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Fax

E-mail (obligatori)

DADES DEL SUBMINISTRAMENT

Empresa Distribuïdora (obligatori)

CUPS (Consultar en la seva factura) (obligatori)

Direcció

Localitat (obligatori)

CP (obligatori)

Província (obligatori)

Consum Anual (kWh/any)(obligatori)

Facturació Anual (€/any)(obligatori)

Ús final de l'Energia (obligatori)

Potència Contractada (kW)(obligatori)