Legislació Elèctrica Espanyola

En aquesta secció trobarà diversos enllaços als documents corresponents a la legislació elèctrica espanyola.

legislacion1

 

  • ORDEN_ITC_3860_2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'1 de gener de 2008.
  • REAL_DECRETO_385_2002, de 26 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 2018/1997, de 26 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de punts de mesura dels consums i trànsits d'energia elèctrica. (BOR 14-05-02).
  • REAL_DECRETO_1955_2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. (BOE 27-12-00).
  • REAL_DECRETO_LEY_6_2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis. (BOE 24-06-00).
  • LEY_54_1997 , de 27 de novembre, del Sector Elèctric. (BOE 28-11-97).

logo_ministerio_industria