Innovació

 

 

 

ELECTRACOMERCIAL CENTELLES S.L.U. es beneficia directament del Pla d'Innovació que té establert Electradistribució Centelles i que comprèn aspectes tan importants com són:
- Pla d'Infraestructures en la Xarxa de Distribució.
- Pla d'Instal·lació de Nous Aparells de Mesura (Comptadors).
- Pla d'Innovació TIC per a Gestions de Clients.

 

 

 

Pla d'Infraestructures en la Xarxa de Distribució.

Actualment ja està molt avançada la fase de millores en la xarxa de distribució, en línies de connexió de servei, centres de transformació, transformadors, circuits de baixa tensió...

La renovació i substitució dels materials que constitueixen la xarxa de distribució, és un fet de constant activitat, per tal de reduir al mínim les avaries i poder-nos garantir un millor servei cap als nostres clients.

Pla d'instal·lació de nous Aparells de Mesura (Comptadors).

D'acord amb la Normativa Legal sobre els Aparells de Mesura (Comptadors), Electradistribució Centelles està realitzant la substitució dels comptadors de tecnologia analògica pels nous de tecnologia digital. Aquests aparells estan preparats per integrar tots els requisits tècnics que contempla l'actual legislació.

Això vol dir, preparats per a les vigents Normatives Legals de Telemesura i Telegestió, un nou marc legal que ha de facilitar els processos de gestió relacionats amb el client de forma remota a través de teleprocés.

Pla d'innovació TIC per a Gestions de Clients.

El Pla d'Innovació TIC (Noves Tecnologies) que estem implementant de manera conjunta amb Electradistribució Centelles, tracta d'oferir als clients una gestió directa a través de la nostra nova pàgina web, facilitant la resolució de totes les necessitats que es plantegin en la relació client - empresa, directament des del seu domicili i sense necessitat de desplaçar-se a les nostres oficines.

Per mitjà d'internet, podrà realitzar gestions com:

- Contractar un nou Punt de Subministrament.
- Qualsevol canvi en el seu contracte (Tarifes, Potències, Domicilis, Compte Bancari...).
- Imprimir còpies de factures que ja han estat emeses.
- Informació i Certificats relatius als seus consums en kWh i/o imports facturats.
- Comunicar Lectures de Comptadors sinó ha estat possible prendre-la.
- Comunicar qualsevol Avaria o Incidència.
 
És a dir, qualsevol necessitat de gestió es podrà realitzar a través de l'Oficina de la nostra Pàgina Web.