Tarifes de potència contractada superior a 15 Kw

 

Tarifa 3.0. (Més de 15 kWts Contractats en Baixa Tensió)

Terme de Potència P1 : 0,113818 Euros / Kw / Dia

Terme de Potència P2 : 0,068291 Euros / Kw / Dia

Terme de Potència P3 : 0,045527 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia P1 : 0,120242 Euros / kWh

Terme d’Energia P2 : 0,096853 Euros / kWh

Terme d’Energia P3 : 0,068893 Euros / kWh