Tarifes de potència contractada superior a 10 Kw i inferior a 15 Kw

 

Informació de tarifes: Descarregar

 

Tarifa 2.1. (de 10 a 15 kWts Contractats en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,123862 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia: 0,143461 Euros / kWh

 

Tarifa 2.1DH. (de 10 a 15 kWts Contractats amb Discriminació Horària en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,123862 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia P1: 0,162021 Euros / kWh

Terme d’Energia P2: 0,08858 Euros / kWh

 

Tarifa 2.1DHS. (de 10 a 15 kWts Contractats amb Discriminació Horària Supervall en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,123862 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia P1: 0,155491 Euros / kWh

Terme d’Energia P2: 0,086915 Euros / kWh

Terme d’Energia P3: 0,058944 Euros / kWh