Preus per a Contractes de Potències Menors de 10 KW

 

Informació de tarifes: Descarregar

 

Tarifa 2.0. (de 0 a 10 kWts Contractats en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,106023 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia: 0,126820 Euros / kWh

 

Tarifa 2.0DH. (de 0 a 10 kWts Contractats amb Discriminació Horària en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,106023 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia P1: 0,145785 Euros / kWh

Terme d’Energia P2: 0,069490 Euros / kWh

 

Tarifa 2.0DHS. (de 0 a 10 kWts Contractats amb Discriminació Horària Supervall en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,106023 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia P1: 0,150802 Euros / kWh

Terme d’Energia P2: 0,075006 Euros / kWh

Terme d’Energia P3: 0,058982 Euros / kWh