Preus per a Contractes de Potències Menors de 10 KW

 

Tarifa 2.0. (de 0 a 10 kWts Contractats en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,106313 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia: 0,135727 Euros / kWh

 

Tarifa 2.0DH. (de 0 a 10 kWts Contractats amb Discriminació Horària en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,106313 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia P1: 0,156669 Euros / kWh

Terme d’Energia P2: 0,075353 Euros / kWh

 

Tarifa 2.0DHS. (de 0 a 10 kWts Contractats amb Discriminació Horària Supervall en Baixa Tensió)

Terme de Potència: 0,106313 Euros / Kw / Dia

Terme d’Energia P1: 0,142940 Euros / kWh

Terme d’Energia P2: 0,071990 Euros / kWh

Terme d’Energia P3: 0,053239 Euros / kWh