Consells per Estalviar Energia - Climatització

La climatització és el procés de tractament de l'aire que permet controlar la temperatura, la humitat, el moviment i la neteja de l'aire a l'interior d'un local. Els valors d'aquests paràmetres influeixen molt directament sobre el confort, i varien amb l'època de l'any.

La Bomba de Calor és l'únic sistema que cobreix totes les necessitats de fred a l'estiu i de calor a l'hivern en un habitatge, amb la qual cosa obtenim un estalvi considerable en la inversió inicial, en no haver de comprar aparells per a fred i aparells per a calor.

Cal tenir en compte que a aquest avantatge s'uneix la del seu elevat rendiment, ja que aprofita l'energia existent en l'aire ambient.

 

 

 

 

climatizacion1

Aquest sistema ens permet:
1. Controlar la temperatura.
2. Controlar el moviment de l'aire.
3. Eliminar les impureses de l'aire.
 
La Bomba de Calor és neta, i no produeix fums ni olors en existir cap tipus de combustió, tenint a més, la possibilitat de la renovació de l'aire segons el tipus d'aparell.
 
Abans de comprar un sistema de climatització:
A l'hora d'instal·lar un sistema de climatització ha de buscar l'assessorament d'un instal·lador especialitzat.

Per obtenir el màxim confort és imprescindible que el càlcul de les frigorías / calories necessàries es realitzi amb fiabilitat suficient. Per fer-ho, l'instal·lador tindrà en compte les característiques de l'habitatge: orientació, detalls constructius, fonts de calor, etc.El sistema de distribució de l'aire ha de ser l'adequat perquè la calor i el fred es reparteixin uniformement.Per ventilar les habitacions cal que el sistema de climatització tingui una presa d'aire exterior.

 
Recomanacions d'ús:
Els sistemes de climatització per Bomba de Calor, es controlen mitjançant un comandament centralitzat. El seu ús és simple i fàcil, només cal seleccionar:
- La temperatura desitjada des del termòstat.
- El mode d'utilització: fred, calor o ventilació.
- La velocitat de ventilador.
 
Existeixen alguns models que porten incorporat un programador horari de posada en marxa.
 
Manteniment:
La unitat interior que refreda o escalfa l'aire, disposa d'un filtre, que serveix per netejar l'aire de l'habitatge. L'única precaució que cal tenir, és mantenir-ho net, seguint les indicacions del fabricant.